Опитът на специалистите в консултантската ни фирма показва, че компаниите и техните мениджъри прибягват до мениджмънт консултиране само при задълбочаването на проблемите в управлението

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ

При този тип анализи екипът от консултанти на „MPGroup“ анализира……..

ПРОМЯНА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ РАБОТАТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

Слабите резултати във всеки един бизнес обикновено са резултат………….

успешният търговски екип

Много търговски фирми се стремят да намерят, обучат………

ПОДОБРЯВАНЕ ТЕКУЩИ ПРАВИЛА И СТАНДАРТИ

Разработените от нас отчети и методология имат……..

Система за устойчиво развитие на вашия бизнес

Въпроси и проблеми на мениджъри – научете……..

КОНТРОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ С ПРЕПОРЪКИ ЗА БЪДЕЩИ СТЪПКИ

Основната ни цел в работата с клиенти е максималната оптимизация на……..