„Не вярвам на нито една статистика, която не съм подправил сам“ – Уинстън Чърчил.

Важното е, че посланието е ясно – работата със статистика е деликатно нещо.Модерната статистика намира широко приложение в ежедневието на всеки един човек, но данните от нея трябва да се „разчетат“ подобаващо, за да се предприемат и изпълнят точните действия.