АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ФИРМАТА

АНАЛИЗ НА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ

При този тип анализи екипът от консултанти на „MPGroup“ анализира в детайли източниците на приходи и разходи, за да може да предложи най-правилните решения за оптимизация на работата, увеличаване на продажбите и намаляване на разходите на компанията.

АНАЛИЗ НА РЕСУРСИТЕ НА КОМПАНИЯТА

Екипът ни може да извърши анализ на оползотворяването на ресурсите във Вашата компания и да Ви предложи практически решения за оптимизацията им.Събиране на данни за персонала и оборудването и използваемостта му за дейностите на компанията.

AНАЛИЗ НА УПРАВЛЕНСКИТЕ ПРОЦЕСИ

Ние можем да анализираме управенските процеси в компанията Ви и да предложим методи и подходи за максимално ефективно управление на бизнеса. Разработваме и предлагаме инструменти за управление в компанията (формуляри, отчети, планове, оперативни срещи и др.) и как се използва всеки един от тях в работна среда. Анализ на използваните инструменти – до какво степен са достатъчни за оптималното управление на дейностите в компанията и до колко се използват пълноценно.