СИСТЕМА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

Въпроси и проблеми на мениджъри – научете нашите съвети по отношение намаляване на разходи, управление на персонала и бизнеса, които често срещаме в консултантската ни дейност.

СЪПЪТСТВАЩИ ПРОБЛЕМИ

  • Мениджърите в компанията отлагат решаването на проблеми, обсъждани на оперативки!
  • Мениджърите и работниците в компанията недоволстват, че често работят при максимална натовареност.
  • Персоналът (мениджъри и служители) на фирмата е постоянно недоволен от размера на заплащането.
  • Много често служителите в компанията изостават с изпълнението на задачите!
  • Ръководителите на отделите в компанията се затрудняват да дадат точна оценка колко време и ресурси са необходими за изпълнението на определена задача!
  • „Често разбирам със закъснение за възникнали важни проблеми в отделите на компанията и не винаги от преките мениджъри
  • :Отчетите, които получавам от ръководителите на отдели не дават достатъчно бърза и ясна представа за ефективното изпълнение на дейността.“
  • Когато резултатите са незадоволителни, нямам ясна представа от кои отдели, звена или ръководители на отдели идват най-големите загуби!
  • Често наблюдавам нередности в реалния работен процес в компанията, които водят до негативни резултати за бизнеса(недоволни клиенти, некачествено изпълнение, намалени приходи)!
  • Намерете отговори на въпроси, които често възникват при управлението на бизнеса (компанията)!