КОНТРОЛ НА РЕЗУЛТАТИТЕ С ПРЕПОРЪКИ ЗА БЪДЕЩИ СТЪПКИ

Основната ни цел при работа с клиенти е максималната оптимизация на всяка една област от дейността на компанията. Всяка една услуга (анализи, обучения, бизнес софтуер и т.н.) предлагана от нашите консултанти води към тази цел. Все пак за постигане на максимален ефект ние препоръчваме на нашите  клиенти реализацията на цялостен проект за устойчиво бизнес развитие на фирмата. Цялостният проект съчетава в едно всеки един елемент от методологията на нашите консултантски услуги, което го прави най-доброто решение за проблемите на мениджмънта на всяка една компания.

Етапи на бизнес проекта

  • Практическо прилагане на избраните решения
    Приложението, в общия случай се изразява в налагане на нови правила, стандарти за изпълнение на определени услуги или дейности, на нови методи на работа в компанията-клиент на нашите услуги.
  • Текущ контрол на дейностите във фирмата
    Текущ контрол върху правилното приложение на нововъведените методи, инструменти и правила на работа в компанията. На този етап от реализацията на бизнес проекта, всяка една нововъведена мярка се оценява от ръководството на компанията и нашият екип и ако се окаже неефективна, се коригира.
  • Последващ контрол за напредъка на фирмата
    За да гарантираме положителния ефект от проекта в дългосрочен план, нашият консултантски екип е включил и една последна фаза на следпроектен контрол при клиента. Следпроектният контрол от страна на нашите консултанти продължава до три месеца след края на продължителността на проекта. През тази последна фаза веднъж месечно ние следим всички ключови елементи на проекта и даваме препоръки на нашите клиенти.