УСПЕШНИЯТ ТЪРГОВСКИ ЕКИП

Много търговски фирми се стремят да намерят, обучат и да задържат добрите търговци. Повечето от тях обаче започват да губят новите кандидати още при подбора им или в рамките на една година, след като вече са инвестирали достатъчно време и пари в обучения и ресурси.

Причината толкова много надеждни търговци да напускат през първата година от тяхното започване определено е липсата на достатъчно на брой лийдове, които могат да им помогнат да сключат първите си успешни сделки. Липсата на процес, които да генерира постоянни лийдове в компанията, които да бъдат квалифицирани и насочвани към точните търговците ще възпрепятства винаги търговския отдел да постига заложените му цели.

Новите търговци се нуждаят и искат да спечелят пари, колкото се може по-бързо, за да могат да плащат сметките си. Това е и моментът, в който те имат реална нужда да бъдат подкрепени от мениджмънта и фирмата за която работят, за да бъдат въвлечени в еуфорията на успеха и да продължат мотивирано напред.

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

  • Запознаване с основни принципи в управлението на търговските екипи
  • Развитие на умения за планиране, контролиране и отчитане работата на екипите
  • Развитие на умения за целеполагане и мотивиране за постигане на резултати
  • Развитие на умения за изграждане на екипен дух