• „MPGroup“ е консултантска компания, специализирана в мениджмънт консултирането и предлагането на уникални услуги за създаване на устойчив бизнес. Разработената от нас методология е основана на задълбочен анализ на бизнеса и начина на работа на всеки конкретен клиент. Предлагаме широк кръг от отделни мениджмънт консултинг услуги и такива на проектен принцип, като гарантираме възвръщаемост на всеки наш клиент от няколко десетки хиляди до милион лева.
  • Бизнес развитието на компанията е една от основните цели на всеки един проект и то се постига чрез намиране на ефективни решения на всеки един проблем за бизнеса. Ефективните решения се намират от хора, което означава, че успешното бизнес развитие зависи от правилното стимулиране на персонала на компанията. При реализацията на всеки един проект ние предлагаме конкретна система за стимулиране на персонала, обвързана с постигане на финансови резултати. Тя може да включва както финансови, така и нематериални стимули.
  • Услугите ни са насочени към консултиране и подпомагане на клиентите ни в процеси, свързани с подбора, развитието и усъвършенстването на служителите, на организационната ефективност и корпоративната сигурност.
  • На консултантската ни фирма са се доверили български и международни компании и организации от всички икономически сектори, като Intermedia, Blade Internatinal,Си-Комерсиал, Недев EООД, „Уникредит“……….

„Бъди мярка за качество. Някои хора не са привикнали с толкова изтънчени неща“.

Стив Джобс

2020-05-31T12:41:00

  days

  hours  minutes  seconds

until

ONLINE MEETING